Endorsed by
Bela_logoPoz Ichilov_Heb_Tall
medicine icon שלא יערבבו אתכם
מה תרצו לבדוק?
arrow-up-arrow-down
אין סיכון
חוקים בסיסיים הנכונים תמיד למזעור נזקים:
תהיו חברים ושמרו אחד על השני – ערבות הדדית הינה גורם מכריע בתהליך מזעור נזקים.
במתאר של מסיבה, בעיקר במקום סגור , יש לצאת להתאווררות משותפת ל-10 דקות בכל שעה עגולה למנוע נזקים של היפרתרמיה (עליה מסוכנת בחום הגוף)
יש להשתדל לשתות בחצי ליטר מים בכל שעה (לא יותר ולא פחות) ומומלץ להוסיף אלקטרוליטים וסוכרים.
אם נוטלים תרופות קבועות – חייבים להתייעץ עם רופא/רושם התרופה לפני החלטה על שימוש כלשהו.
אין להשתמש בחומר לא מוכר , או לקנות מדילר במסיבה ללא הבנה או ידיעה על איזה חומר מדובר.
אם מדובר בחומר חדש, לא מומלץ לנסות, לא להיות שפני הנסיון של אף אחד – אם בכל זאת החלטתם שכן, תמיד מתחילים מחצי הכמות המוכרת בפעם הראשונה.
במקרה של איבוד הכרה כתוצאה משימוש בסמים של מישהו מסביבכם – יש להניח את המשתמש במצב RECOVERY וקרוא לעזרה רפואת במהירות.
אם נעשה שימוש ביותר מ2 חומרים יש להסתכל על כל שילוב בנפרד
לצפייה בטבלת הערבובים לחץ כאן
דיסקליימר: השימוש בסמים מסוכן , מזיק לבריאות , הינו בניגוד לחוק ואינו מומלץ בשום דרך ואופן. שימוש ברוב בחומרים המוצגים במדריך זה אינו חוקי במדינת ישראל ואנו מתנגדים לשימוש בכל דרך ואופן בשילוב או לכל חומר בנפרד. מטרת המיזם הינה אזהרה מפני שילובים מסוכנים ומסכני חיים בשימוש המיידי. מטרת המיזם הינו מזעור נזקים בשימוש בסמים, עם זאת מזעור נזקים אין משמעותו כי לא נגרם נזק כלל מהשימוש. לרוב אין לדעת מה באמת מכילים החומרים כיון שרובם אינם נעשים בתנאי מעבדה ולא נעשית עליהם בקרה כלל. שילובי סמים שונים עלולים להיות מסוכנים ביותר ומטרת האתר לחדד מהם השילובים המסוכנים ביותר, אך חשוב לציין כי כל שילוב עלול להיות מסוכן ולצור תגובות בלתי צפויות. אין להתייחס לרמת הסכנה המוצגת כלגיטימציה לשימוש, כל אחד מהחומרים המוצגים באתר עלול להיות מסוכן ומסכן את הבריאות בפני עצמו ללא קשר לשילובו עם אחר. הצגת השילובים מדבר על הסכנות החריפות המיידיות בשימוש בחומרים אלה, עם זאת כמה מהסמים המוצגים עלולים לגרום להתמכרות משמעותית ולנזקים ארוכי טווח שחלקם אף אינם ידועים. במקרה של שימוש בתרופות קבועות , לרוב התרופות הקבועות אין מידע באשר לשילובם עם חומרים שונים ויש להיוועץ ברופא המשפחה או ברושם התרופה. אנו מתנגדים נחרצות לשימוש בקריסטל מת' לאור סכנת התמכרות ארוכת טווח ונזקים כלל גופניים משמעותיים – הוחלט בשלב זה שלא לפרט על השילובים שלו עם חומרים אחרים. התגובה לחומרים אלה עלולה להיות מאוד אינדיבידואלית ותלוית מצב בסיסי, מחלות רקע , מטבוליזם , מצב נפשי , תזונה ועוד. אין לראות במידע המוצג כמידע אישי בשום דרך ואופן.
Scroll to Top