STD עד הבית

הגרסה החדשה של טבלת הערבובים המסוכנים בשימוש בסמים. הטבלה כוללת את הסמים הנפוצים ביותר הקיימים כיום ומתארת מהם השילובים המסוכנים ביותר לשימוש אשר יכולים לסכן חיים. מדובר באחד האמצעים הנוספים למזעור נזקים בשימוש בסמים, תוך הדגשה כי השימוש בסמים הינו מנוגד לחוק ואינו מומלץ כלל, אך מתרחש בכל מקרה.

השימוש בסמים בכלל ובקרב הקהילה הגאה בפרט הולך וגדל עם השנים. במשך שנים לא היה שיח פתוח על שימוש בסמים ורבים המשיכו לצרוך אותם בניגוד להמלצות, כתוצאה מכך הגיעו למצבי קיצון ואף למקרי מוות. הגעתי להבנה כי בדומה למקומות אחרים בעולם הדרך האפקטיבית יותר לבחור בה היא דרך מזעור הנזקים. כחלק מכך ההבנה הבסיסית היא כי הדרך הטובה ביותר הנה להימנע משימוש בסמים. אך אם בכל מקרה תהיה צריכה של סמים יש להבין טוב יותר מהם החוקים הבסיסיים שיעזרו לעבור את השימוש בשלום. אנו גם יודעים כי ברוב מקרי הקיצון הרפואיים כתוצאה משימוש בסמים מדובר בדרך כלל בערבובים של סמים מסוגים שונים. כחלק מכך בנינו בשנת 2018 את טבלת הערבובים המסוכנים המפרטת את סוגי הסמים הנפוצים בישראל בכלל,  ואת אלו הנפוצים בקרב חברי הקהילה הלהט"בית בפרט, ואת האינטראקציות בינם. הטבלה למעשה מפרטת את רמות הסיכון של ערבוב סמים מסוגים שונים ועיקר מטרתה היא להדגיש מהם הערבובים המסוכנים ביותר. בשנת 2022 יצאה הגרסה השנייה לטבלה זו הכוללת את הסמים החדשים שהפכו לנפוצים בשנתיים האחרונות.

Scroll to Top